مدل حسابداری مالی پیشرفته

حســــابيـــــار   يارنرم افزاري حسابدار

مدل VccF-3700   

امکانات مدل 3600  و

امكان  تعريف سه  رقم كد مستقل براي معرفي مراكز هزينه

 تهيه انواع گزارشات  به تفكيك مراكزهزينه (دفاتر و ترازها)   ،  امكان تعريف كد گروه  و منطقه به ترتیب سه رقم وسه رقم  جهت حسابداري شعب  و پروژه ها  و مناطق مختلف تحت پوشش به تفكيك گروه حسابها  و تهيه گزارشات به تفكيك يا بدون تفكيك 

امکان کپی  و الطاق اسناد حسابداری ، امکان تهیه گزارشات و اسناد در محیط وب و میکروسافت اکسل

 

مدل VٍccF-3800   

امکانات  مدل 3700  و

 تراز  ازكليه حسابها  و  يا  در ريزترين سطح با امكان  ورود  به دفتر  و سند موردنظر

  ، تراز 6 و 9 ستوني ازكليه حسابها   در كليه سطوح

 ، گزارش يك حساب  تفصيلي دركليه حسابها  

 ، گزارش يك حساب معين دركليه حسابها  

 ، گز ارش خطاي مانده حساب در دفاتر براساس ماهيت حساب  

 ،  امكان تهيه گزارشات مركب از چند حساب   ،  امكان محاسبه سود سرمايه  ،  امكان محاسبه سود و زيان سهامداران

،  تهيه نمودار مديريتي ازحسابهاي منتخب در اشكال مختلف براي يكسال  و يا دو سال متوالي   ،  تهيه نمودار گرافيكي از سود و زيان ماهانه درطول سال  ، تهيه گزارش مالي ازحسابهاي منتخب 

دانلود فایل مربوطه

موفق باشید
بخش فروش شرکت رایانگان فردا

نظرات بسته شده است.