حسابداری یکپارچه با انبار و تولید

شرکت رایانگان فردا با 25 سال قدمت با ارائه  نرم افزار حسابداری مالی ” حســــــــابیار ” روایت یکپارچه با انبار و تولید، جهت شرکتها ، موسسات تولیدی و شرکتهای چندمنظوره  سعی کرده   است  نیازهای گوناگون این موسسات را برآورده نماید .در ذیل لینک  روایتهای مختلف را مشاهده می نمائید.دوستان گرامی توجه داشته باشند که هریک ازروایتهای حسابیار قابلیت ارتقاء  به تحت شبکه را دارد

VcTi-3500حسابیار حرفه ای

VcTi-3600حسابیار حرفه ای

VcTi-3700حسابیار تخصصی

VcTi-3800حسابیار تخصصی

موفق باشید

بخش فروش شرکت رایانگان فردا

نظرات بسته شده است.