پاسخ به سوالات متداول

باسلام و احترام 

موارد ذیل مربوط به برنامه حسابیــــار نسخه های جدید میباشد.درغیر این صورت با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

سوال : در هنگام تایپ در سرفصل کل و معین و بعضی قسمتهای دیگر برنامه مشکل تایپی مشاهده شد چه بایدکرد؟

لطفا” جهت ارتقاء برنامه خود بابخش پشتیبانی تماس بگیرید.

  سوال : اگر بخواهیم در برنامه حسابیار سرفصلی و یا کالایی و یا حتی در شرح اسناد ، انگلیسی تایپ کنیم چه کلیدی را باید استفاده کنیم ؟

کلید شیفت بعلاوه بک اسلش (حرف ژ)برای تبدیل زبان تعریف شده است

 سوال : چگونه می توان حسابداری چند شرکت تعریف کرد تا حسابداری ها و شرکتهای مجزایی داشته باشیم ؟

در صفحه اصلی نرم افزارحسابیارواردشوید، درمنوی خروج ، تعریف حسابداری چندشرکت راانتخاب کنید سپس در کادرنام شرکت ، اسم حسابداری موردنظرتان راتایپ کنیدودر قسمت محل نصب آدرس حسابداری جدیدرا  تایپ نماییدسپس روی  دکمه ایجادشرکت جدید دردیسک راکلیک کنید

سوال : هنگام مشاهده وچاپ سندوگزارشات ، پیغام خطا دریافت می شود؟

   درمنوی امکانات ، حالات اولیه ، حالات اولیه سیستم وگزارشات ، تنظیم فونت تیترگزارشات فونت

خوانا را انتخاب کنید

سوال : چگونه می توانیم درسند حسابداری مرکب ، سرفصل حساب ایجاد و یا اصلاح و غیره انجام بدهیم .بدون اینکه از سند خارج شویم ؟

در سند حسابداری مکان نما را به فیلد شرح آرتیکل برده و کلید اف 12 را بزنید.

بخش پشتیبانی :88454565  021-   -09304450757-09123270234

 ساعت پشتیبانی : از 8.30 صبح   الی   11شب

نظرات بسته شده است.