شرکت رایانگان فردا

شرکت کامپیوتری رایانگان فردا با عنایات خداوند قادر متعال و توان کارشناسان و متخصصان ورزیده خود از مهر ماه سال 1368 تاکنون در زمینه ارائه خدمات نرم افزاری توانسته است ارائه کننده یکی از قدرتمندترین نرم افزار حسابداری یکپارچه با انبار به نام ” حســــابیار ” باشد و اعتماد و رضایت مدیران عامل ، مدیران امورمالی و حسابداران ارجمند را جلب نموده  و جایگاه ویژه ای را برای خود بدست آورد 

نظرات بسته شده است.