حسابداری یکپارچه با انبار

حســـابيـــــار    يارنرم افزاري حسابدار

مدل Vcci-3700

حسابداري : امكان تعريف سه رقم كد مستقل براي معرفي مراكز هزينه و تهيه انواع گزارشات مراكزهزينه 

،  امكان تعريف سه رقم كد گروه و سه رقم كد منطقه  جهت حسابداري شعب  ،  پروژه ها و مناطق مختلف تحت پوشش به تفكيك گروه حسابها   و تهيه گزارشات به تفكيك يا بدون تفكيك

 ، امكان كپي و الطاق اسنادحسابداري  ، امكان تهيه گزارشات بصورت وب امكان تهيه گزارشات درصفحه گسترده 

      خريد وفروش وانبار:  امكان درج آرم موسسه جهت فاكتور فروش  بصورت وب ، امكان كنترل سقف اعتبار مشتري  

, امكان كپي قبض  و حواله  , كنترل نقطه سفارش درفاكتور فروش  .      و كليه امكانات مدل 3600

مدل Vcci-3800

حسابداری : تهيه گزارشات  مالي ازحسابهاي منتخب  ،  تراز از كليه حسابها و يا درريزترين سطح  با امكان ورود  به دفتر و سند

، گزارش يك دفتر تفصيلي  در كليه حسابها   ، گزارش يك دفترمعين دركليه حسابها   ، گزارش خطاي مانده حساب دردفاتر  

،  امكان تهيه گزارش مركب ازچند حساب  ،  امكان محاسبه سود سرمايه  ،  امكان محاسبه سودوزيان  سهامداران 

،  تراز 6 و9ستوني ازكليه حسابها در كليه سطوح  

، تهيه نمودار مديريتي ازحسابهاي منتخب دراشكال مختلف براي يك سال يا دو سا ل  متوالي  

،  راس گيري چك با نرخ سود      

مدل Vcci-3900

حسابداری : دفتر روزنامه در ریزترین سطح ( مناسب رسیدگی های ارزش افزوده و دارائی )

خريد وفروش وانبار: تهيه ليست استعلام انبارگرداني ، ورود اطلاعات انبارگرداني 1و2و3 (3 نوبت ) ، امكان تهيه گزارش ازمغايرت  انبارگرداني شامل انبارگرداني1و2و3

، صورت قيمت تمام شده كالا ، تراز گردش موجودي كالا در حد كل و معين و تفصيلي ،گزارش پرفروشترين وكم فروشترين كالا

، محاسبه مجدد قيمت ميانگين موزون حواله ها  بصورت اتوماتيك ، حسابرسي اسناد تصحيح شده یا باطل شده .

مدل Vcci-4900

حسابداری :  تراز 4ستونی  به همراه آدرس مشتری 

تولیدی ( فرمول ساخت و تولید ) : تعریف کالای مرکب ( ساخت فرمول ) جهت کالای نیمه ساخته و یا کالای ساخته شده به تعداد نا محدود بصورت دلخواه ،  امکان صدور اعلام تولید کالای مرکب ( ساخته شده )  به همراه صدور سند حسابداری و قبض ورودی کالای ساخته شده با قیمت تمام شده و حواله خروج مواد اولیه بطور اتوماتیک ،  امکان حذف و تصحیح اعلام تولید کالای ساخته شده .

دانلود فایل مربوطه

موفق باشید

بخش فروش شرکت رایانگان فردا

نظرات بسته شده است.